Recenzia lui Ioan – Când Hitler a furat iepurele roz

Cartea abordează o tema serioasă, aceea a războiului. Anna este nevoită să se refugieze împreună cu familia departe de bârlogul Führerului, adică de Germania nazistă, și totuși cartea are o „atmosferă” relaxată și cumva despovărează situația, înseninând-o, estompând răutățile războiului și punând în lumina aspectele vieții personale ale Annei în favoarea detaliilor de război. Să nu credeți însă că Anna și familia ei nu sunt afectate de acesta în poveste!