Povestirile sub lupă – O călătorie prin limba franceză

Cunoașterea unei limbi noi poate fi uneori o adevărată binecuvântare, după cum spunea Charlemagne (Carol cel Mare) : „Să cunoști o limbă străină este ca și cum ai avea încă un suflet.” Astăzi mi-am propus să facem o scurtă călătorie prin limba franceză, aflând lucruri uimitoare despre această limbă.

Pentru început aș dori să încep printr-o scurtă prezentare cu privire la originea limbii franceze. După cum susțin majoritatea istoricilor și lingviștilor, limba franceză a luat naștere în anii ’50 (înaintea erei noastre) când împăratul roman Caesar a ocupat și a supus triburile galice. Precum toți cuceritorii, romanii și-au impus limba și religia în aceste ținuturi. Astfel, galii, ca și dacii, strămoșii noștri, au învățat limba latină și s-au închinat zeităților romane. 

Mult mai târziu limba latină (vulgară) va suferi modificări. În jurul anului 800 e.n., latina din nordul Galiei nu mai putea fi numită latină în adevăratul sens al cuvântului, deoarece aceasta luase anumite caractere din limbajul autohton.

În anul 813, Consiliul din Tours a ordonat preoților să predice „in rusticam romanam linguam”. Jurămintele de la Strasbourg (842) sunt cele mai vechi dovezi ale acestei limbi noi: „Pro deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, d’ist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo, et in aiudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dift, in o quid il mi altresi fazet, et ab Ludher nul plaidnunquam prindrai, qui meon vol cist meon fradre Karle in damno sit.” – Manolescu, Camelia, La littérature française dès origines au XVIe siècle, Editura Universitaria, Craiova, 2020, pp. 15-16.

(Din dragoste față de Dumnezeu și pentru binele obștesc al întregului popor creștin și al nostru înșine, pornind de astăzi, câtă vreme Dumnezeu ne va da întregimea minții și putere, îl voi sprijini pe fratele meu Carol aici de față, ajutându-l în orice lucrare așa cum legea adevărată cere să-ți sprijini fratele, cu cerința ca și el să facă la fel, iar cu Lothaire nu voi face aici o înțelegere, care din vrerea mea, să fie în paguba fratelui meu Carol, aici de față.)

De asemenea, limba franceză a avut o influență foarte mare și asupra altor popoare. Aceasta s-a stabilit ca limbă oficială în Marea Britanie, în urma expediției lui William Cuceritorul (1066), dând naștere atât englezei moderne, cât și unei importante literaturi, cunoscută sub numele de literatura anglo-normandă, cea mai reprezentativă operă fiind Beowulf. La dispariția sa, franceza a lăsat o mulțime de cuvinte în limba engleză, majoritatea având formă normandă (car = char). Prin urmare, limba franceză a domnit pe teritoriul englez mai mult de 300 de ani.

Revenind la franceza din zilele noastre, Claudia Dobre a adus la lumină Le Français en images pour tous les enfantsPrimele cuvinte, primele propoziți,  apărută la editura Corint, oferind copiilor o șansă de a cunoaște această lume a limbii franceze. 

Cartea este destinată preșcolarilor și elevilor din clasele primare, mai exact celor care au prima întâlnire cu această limbă. Prezentând peste 700 de cuvinte și expresii, cartea oferă învățarea limbii franceze într-o manieră eficientă și distractivă, deoarece fiecare cuvânt este însoțit de o ilustrație viu colorată și sugestivă. De asemenea, lecțiile sunt organizate tematic – salutul, familia, casa mea, culorile etc. – întinzându-se pe două pagini mari.

Această carte vine în ajutorul părinților, care deși nu știu o limbă străină își pot învăța copiii prin următoare metodă : Adrian, tu ai văzut les oiseaux ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: