Eu, un copil, o bibliotecă și o bicicletă

English version below.

A venit timpul să pornim într-o nouă și spectaculoasă aventură. Suntem foarte încântați, entuziasmați și conștienți de responsabilitatea care vine odată cu noul nostru proiect.

În această toamnă – pe 5 septembrie 2021 mai exact – lansăm Biblioteca Cărți pentru Matei, un proiect de suflet, la care ne gândim de mult. 

Pentru că ne plac cărțile vii, mânuțele curioase și ochii strălucitori. Pentru că poveștile diverse, la vârste adecvate, pot constitui, credem noi, porți de cunoaștere atât a lumii înconjurătoare cât și a celei interioare. Pentru că expunerea unui copil la un mediu bilingv sau multilingv nu poate decât să îmbogățească sensibilitatea, creativitatea sa precum și modul în care copilul cunoaște lumea.

Ne dorim să intermediem întâlniri ale copiilor în jurul cărții, să ne jucăm citind povești și „non-povești” în multiple chei de lectură și să folosim storytelling ca mod de apropiere a copiilor de carte. 

Biblioteca deține un număr de peste 500 de cărți pentru copii, în limba română, precum și aproximativ 50 de cărți în limba engleză, pentru vârste de 0-16 ani. 

Câteva cuvinte despre membrii echipei: aceștia sunt subsemnata, Simona Popa, editor la Cărți pentru Matei, învățăcel în ale storytelling -ului și coordonatoare a unui club de lectură pentru copii, M., 4 ani și 10 luni – ambii mari consumatori de povești – și, nu în ultimul rând, Bicicleta Roz care ne va ajuta să aducem cărțile mai aproape de copii.

Lansarea Bibliotecii Cărți pentru Matei va avea loc, cum spuneam, duminică, 5 septembrie 2021, și se va desfășura atât fizic cât și online.

Evenimentul fizic se va desfășura în Parcul Haarlemmermeerse Bos, în zona Speeltuin Bos, unde vă invităm și vă așteptăm cu drag începând cu ora 11:00 (Amsterdam). 

Iar evenimentul online se va desfășura live, în aceeași zi, pe pagina de Facebook a platformei Cărți pentru Matei, începând cu ora 16:00 (Amsterdam).

Vă promitem oameni faini, cărți faine și multe alte surprize. 🙂

Pentru cei interesați, cărțile vor putea fi împrumutate în următoarele condiții:

a) timp de împrumut: 3 săptămâni;

b) număr de cărți care pot fi împrumutate o dată : 5 cărți;

c) pentru zona din jurul Hoofddorp-ului, pentru început, asigurăm transport și livrare la domiciliu sau în apropiere, după cum doresc abonații, în limita a o oră de mers cu bicicleta, dus-întors, conform Google Maps. Vom ajunge astfel în localități precum: Nieuw-Vennep, Lisse, Haarlem, Vogelenzang, Zwaanshoek, Hillegom etc.;

d) cost 8 euro/lună; acest tarif acoperă transportul și livrarea în condițiile de mai sus, accesul la activitățile realizate în cadrul unor întâlniri lunare (storytelling, jocuri etc.), recomandări personalizate de lectură;

e) accesul la cărți se va face prin intermediul unui catalog online al cărui link va putea fi găsit pe site (a se vedea poza de mai jos precum și butonul albastru 🙂 ). Pentru logare este necesar să trimiteți, în prealabil, un mesaj cu adresa dvs. de email, pe messenger, prin formularul de contact sau la adresa de email simona_popa@cartipentrumatei.ro . Veți primi ulterior o parolă pe care o puteți folosi pentru logare.

f) rezervarea cărților:  o dată logat, apăsați butonul „Add Hold” în drepul cărților dorite și apoi „Complete” și veți fi contactat/ă pentru a stabili o întâlnire în vederea livrării cărților.

g) returnarea cărților: la împlinirea termenului de 3 săptămâni veți fi contactat pentru ca noi să preluăm cărțile împrumutate și eventual să vă înmânăm altele.

Toate cele peste 550 de cărți, menționate mai sus, sunt puse la dispoziție din fondul personal de carte al bibliotecarilor. Însă, pe viitor, primim donații sau cărți oferite temporar spre împrumut. Toți cei care aleg să doneze sau să dea spre împrumut vor fi invitați să facă parte din Galeria prietenilor cărții, cu o scurtă prezentare și una-două poze. 

Împreună putem păstra cărțile vii!

It’s time to embark on a spectacular new adventure. We are very thrilled, excited and aware of the responsibility that comes with our new project.

This fall – on September 5, 2021 to be exact – we are launching the Biblioteca Cărți pentru Matei, a soul project that we have been thinking about for a long time.

Because we like living books, curious little hands and bright eyes. Because various stories, at appropriate ages, can be, we believe, knowledge gates of both the surrounding world and the inner world. Because exposing a child to a bilingual or multilingual environment can only enrich his sensitivity, his creativity and the way the child knows the world.

We want to mediate children’s meetings around the book, play reading stories and “non-stories” in multiple understanding keys and use storytelling as a way to bring children closer to the book.

The library has over 500 books for children, in Romanian, as well as about 50 books in English, for ages 0-16.

A few words about the team members: they are the undersigned, Simona Popa, editor of Cărți pentru Matei, storytelling student and coordinator of a children’s reading club, M., 4 years and 10 months – both great consumers of stories – and, last but not least, the Bicicleta Roz (Pink Bike) that will help us bring books closer to children.

The launch of the Biblioteca Cărți pentru Matei will be, as I said, on Sunday, September 5, 2021, and will occur both physically and online.

The physical event will take place in the Haarlemmermeerse Bos Park, in the Speeltuin Bos area, where we invite you and look forward to see you from 11:00 (Amsterdam).

And the online event will go live, on the same day, on the Facebook page of the Cărți pentru Matei platform, starting at 16:00 (Amsterdam).

 We promise you nice people, nice books and many other surprises. 🙂

For those interested, the books can be borrowed under the following conditions:

a) loan time: 3 weeks;

b) number of books that can be borrowed once: 5 books;

c) for the area around Hoofddorp, for now, we provide transport and delivery to your home or nearby, as desired by subscribers, within an hour of cycling, round trip, according to Google Maps. We will thus reach places like: Nieuw-Vennep, Lisse, Haarlem, Vogelenzang, Zwaanshoek, Hillegom etc .;

d) cost 8 euro / month; this tariff covers transport and delivery in the above conditions, access to activities carried out during monthly meetings (storytelling, games, etc.), personalized reading recommendations;

e) the access to the books will be made through an online catalog whose link can be found on the site (see the picture below as well as the blue button :)). To log in, it is necessary to send, in advance, a message with your email address, on the messenger, through the contact form or at the email address simona_popa@cartipentrumatei.ro. You will then receive a password that you can use to log in.

f) book reservation: once logged in, press the “Add Hold” button next to the desired books and then “Complete” and you will be contacted to arrange a meeting in order to deliver the books.

g) return of books: at the end of the 3-week period you will be contacted so that we can take over the borrowed books and possibly hand you others.

All over 550 books, mentioned above, are made available from the librarians’ personal book fund. But in the future, we receive donations or books offered temporarily for loan. All those who choose to donate or lend will be invited to be part of the Friends of the Book Gallery, with a short presentation and one or two pictures.

Together we can keep the books alive!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: